Premium hesab

2

Bu hesabda məlumat təminatı da daxil olmaqla bazarın araşdırılması, sənədlərin hazırlanması təqdim və təşviq edilməsi kimi konsultasiya xidmətləri və müştərinin tələbinə uyğun olaraq istənilən əlavə hesabatların təqdim edilməsi kimi əlavə xidmətlər ödənişsizdir. Lakin broker heç bir məsləhət təqdim etmək ixtiyarına malik deyil və müştəri brokerin istənilən təklifini və ya izahatını məsləhət və ya analiz kimi qəbul etməməlidir.

Bu hesabı açmaq üçün minimal investisiya məbləği 25 000 manat təşkil edir.

Types of Services Service fee
Broker agreement No fee
1. Treasury Bills
1.1. Auction: One monthThree monthsSix months

One year and more

0.05% of a deal sum0.1% of a deal sum0.15% of a deal sum

0.35% of a deal sum

1.2. Secondary Market 0.0225% of a deal sum
 2. Short-term Notes of the Central Bank
2.1. Auction: One month 0.06% of a deal sum
2.2. Secondary Market 0.0225% of a deal sum
3. Mortgage Bonds
3.1. Initial placement- not depending on turnover period 0.045% of a deal sum
3.2. Secondary Market 0.0175% of a deal sum
4. Stocks (Shares)
4.1. Initial placement 0.1% of a deal sum
4.2. Secondary Market 0.5% of a deal sum
5. Corporate Bonds
5.1. Initial placement- not depending on turnover period 0.05% of a deal sum
5.2. Secondary Market 0.03% of a deal sum
6. REPO
6.1. REPO/REVERSE REPO operations with bonds issued by the Ministry of Finance of Azerbaijan Republic and Notes of the Central Bank of Azerbaijan Republic For each day 0.002% of a deal sum
6.2. REPO/REVERSE REPO operations with other bonds For each day 0.002% of a deal sum
7. Obtaining of extracts from depot-account Free (For the first time on each security)
8. Consultation services (monthly) Free
9. Constitute documents submitting to other organizations (yearly) Free
10. Providing additional information (monthly) Free

Note: Commission fees include BSE and NDC commission fees related with deals. Minimum sum of commission is set 5 AZN.