Treyder hesabı

4

Bu hesab əsasən gündəlik ticarəti stimullaşdırmaq məqsədi daşıyır və komissiyanın bir əqdə düşən yükünün azaldılması ilə seçilir. Bu hesab üzrə ətraflı məlumat yalnız bu hesabın tətbiq edilməsi imkanı olan yəni aylıq əqd sayı 100 əqddən çox olan müştərilərə (bu başqa şirkətin müştərisi olduğu zaman hesabatlar vasitəsilə əqdlərin sayını təsdiq edə bilər) təqdim edilir.