Qısamüddətli portfel idarəedilməsi

sands-of-time_02

Çox vaxt 5-10-15 gün və daha uzun müddətə vəsaitlər istifadəsiz qalır və Sizə heç bir gəlir gətirmir. Bu vəsaitləri portfel idarəetməsi üçün Bizə verməklə aşağıdakı gəliri 100% təminatla əldə edə bilərsiniz.

Müddət 1 mln manat (digər məbləğlərdə isə müvafiq nisbətdə) üçün hər günə düşən gəlir manatla (with different values use scaling) 1 mln manat (digər məbləğlərdə isə müvafiq nisbətdə) üçün gəlir manatla İllik gəlirlik
1 gün 11.00 11.00 0.40%
2 gün 12.00 24.00 0.44%
3 gün 13.00 39.00 0.47%
4 gün 14.00 56.00 0.51%
5 gün 15.00 75.00 0.55%
6 gün 25.00 150.00 0.91%
7 gün 26.00 182.00 0.95%
8 gün 27.00 216.00 0.99%
9 gün 28.00 252.00 1.02%
10 gün 29.00 290.00 1.06%
11 gün 34.00 374.00 1.24%
12 gün 35.00 420.00 1.28%
13 gün 36.00 468.00 1.31%
14 gün 37.00 518.00 1.35%
15 gün 38.00 570.00 1.39%
16 gün 50.00 800.00 1.83%
17 gün 51.00 867.00 1.86%
18 gün 52.00 936.00 1.90%
19 gün 53.00 1 007.00 1.93%
20 gün 54.00 1 080.00 1.97%
21 gün 65.00 1 365.00 2.37%
22 gün 66.00 1 452.00 2.41%
23 gün 67.00 1 541.00 2.45%
24 gün 68.00 1 632.00 2.48%
25 gün 69.00 1 725.00 2.52%
26 gün 82.00 2 132.00 2.99%
27 gün 84.00 2 268.00 3.07%
28 gün 86.00 2 408.00 3.14%
29 gün 88.00 2 552.00 3.21%
30 gün 90.00 2 700.00 3.29%
31 gün – 3 ay
(hər gün üçün 1 AZN artmaqla)
100 – 160 3 100 – 14 400 3.65% – 5.76%
3 – 6 ay
(hər 5 gün üçün 1 AZN artmaqla)
162 – 180 14 742 – 32 760 5.91% – 6.57%
6 – 9 ay
(hər 7 gün üçün 1 AZN artmaqla)
181 – 194 32 942 – 52 000 6.60% – 7.00%
9 – 12 ay
(hər 7 gün üçün 1 AZN artmaqla)
197 – 210 53 781 – 76 650 7.19% – 7.67%