Standart hesab

1

Bu hesab vasitəsilə siz yalnız sifariş yerləşdirib əqd bağlaya bilirsiniz və brokerdən yalnız sifarişinizin qəbulu və hesabatın təqdim edilməsi barədə tələblər edə bilərsiniz.

Types of Services Service fee
Broker agreement No fee
1. Treasury Bills
1.1. Auction: One monthThree monthsSix months

One year and more

0.045 % of a deal sum0.075 % of a deal sum0.095 % of a deal sum

0.3 % of a deal sum

1.2. Secondary Market 0.0175 % of a deal sum
 2. Short-term Notes of the Central Bank
2.1. Auction: One month 0.055 % of a deal sum
2.2. Secondary Market 0.0175 % of a deal sum
3. Mortgage Bonds
3.1. Initial placement- not depending on turnover period 0.045 % of a deal sum
3.2. Secondary Market 0.0175 % of a deal sum
4. Stocks (Shares)
4.1. Initial placement 0.06 % of a deal sum
4.2. Secondary Market 0.5 % of a deal sum
5. Corporate Bonds
5.1. Initial placement- not depending on turnover period 0.045 % of a deal sum
5.2. Secondary Market 0.03 % of a deal sum
6. REPO
6.1. REPO/REVERSE REPO operations with bonds issued by the Ministry of Finance of Azerbaijan Republic and Notes of the Central Bank of Azerbaijan Republic For each day 0.0015% of a deal sum
6.2. REPO/REVERSE REPO operations with other bonds For each day 0.0025% of a deal sum
7. Obtaining of extracts from depot-account 5 AZN
8. Consultation services (monthly) 200 AZN
9. Constitute documents submitting to other organizations (yearly) 1000 AZN
10. Providing additional information (monthly) 100 AZN

Note: Commission fees include BSE and NDC commission fees related with deals. Minimum sum of commission is set 7 AZN.