Əlaqə və bank məlumatları

Baş ofis

Əlaqə və bank məlumatları

AzFinance İnvestisiya Şirkəti” QSC

Ünvan: Bakı şəhəri, Nəriman Nərimanov küçəsi, 206, blok  466.  Az1065.

Telefon: +(99 412) 310 33 30

Bank məlumatları

Əlaqə və bank məlumatları

“AzFinance İnvestisiya Şirkəti” QSC

VÖEN: 1303538081

Bank: “AFB Bank” ASC

Kodu: 503217

Bankın VÖEN-i: 1301703781

Müxbir hesab: AZ81NABZ01350100000000091944

Hesablaşma hesabı AZN: AZ52AZFI40060AZ1005042519020

Hesablaşma hesabı USD:  AZ12AZFI40160US1005042519025

S.W.I.F.T.: AZFIAZ22

AzFinance / Əlaqə və bank məlumatları