Əlaqə və bank məlumatları

Baş Ofis

Nariman Narimanov Ave 206, Block 466, Az 1065, Baku, Azerbaijan
Əlaqə və bank məlumatları

MY AzFinance

Şəxsi kabinet

Əlaqə və bank məlumatları

Baş ofis

Əlaqə və bank məlumatları

AzFinance İnvestisiya Şirkəti” QSC

Ünvan: Bakı şəhəri, Nəriman Nərimanov küçəsi, 206, blok  466.  Az1065.

Telefon: +(99 412) 310 33 30

Bank məlumatları

Əlaqə və bank məlumatları

“AzFinance İnvestisiya Şirkəti” QSC

VÖEN: 1303538081

Bank: “AFB Bank” ASC

Kodu: 503217

Bankın VÖEN-i: 1301703781

Müxbir hesab: AZ81NABZ01350100000000091944

Hesablaşma hesabı AZN: AZ52AZFI40060AZ1005042519020

Hesablaşma hesabı USD:  AZ12AZFI40160US1005042519025

S.W.I.F.T.: AZFIAZ22

AzFinance / Əlaqə və bank məlumatları
Hesab açın