PORTFEL İDARƏ EDİLMƏSİ

Baş Ofis

Nariman Narimanov Ave 206, Block 466, Az 1065, Baku, Azerbaijan
PORTFEL İDARƏ EDİLMƏSİ

MY AzFinance

Şəxsi kabinet

PORTFEL İDARƏ EDİLMƏSİ

Yerli bazarlarda portfel idarəçiliyi

AzFinance İnvestisiya Şirkətinin 12 ildən artıq təcrübəyə malik menecmenti tərəfindən müştərilərin vəsaitləri onların seçdiyi strategiyaya və müştəri profilinə uyğun olaraq idarə edilir.

Bu zaman idarə etmə müştərinin şəxsi hesabında və onun xeyrinə həyata keçirilir. Peşəkar idarəçilər isə yalnız doğru zamanlarda alış və satış qərarları verib onları icra edirlər.

Müştəri aktivləri investisiya siyasətinə uyğun olaraq və müştərinin investisiya portfelinin
dəyərini və portfeli ilə bağlı yarana biləcək riskləri nəzərə almaqla ən yaxşı icra
qaydalarına uyğun şəkildə idarə edilir.

İnvestisiya şirkəti müştərinin qazancından idarəetmə komissiyası əldə edir.

İdarəçi müştərinin vəsaitlərini aşağıda qeyd olunan aktivlərə yatıra bilər:
  • Dövlət qiymətli kağızları
  • Digər investisiya qiymətli kağızları

Yerli bazarda yatırım imkanları

PORTFEL İDARƏ EDİLMƏSİ
AZN
TəyinatıDövlət Qısamüddətli İstiqrazları
Minimum gəlirlilik (illik)8-10 %
Minimum investisiya10 000.00 AZN (on min manat) (hüquqi şəxslər üçün)
Zəmanətİllik 8 % gəlirə tam zəmanət
RiskÖlkə riski
KomissiyaRazılaşdırmaqla
VergiTutulmur (hüquqi şəxslər istisna olmaqla)
USD
Təyinatı SOCAR istiqrazları
Minimum gəlirlilik (illik) 5.00 %
Minimum investisiya10 000.00 USD (on min dollar)
Zəmanət İllik 5 % gəlirə tam zəmanət
RiskEmitent riski
KomissiyaRazılaşdırmaqla
VergiTutulmur (hüquqi şəxslər istisna olmaqla)

Strategiyaların növləri

İnvestisiya müddətindən, gəlirlilik faizindən və müştərinin seçdiyi risk dərəcəsindən asılı olaraq, şirkətimiz müxtəlif strategiya növlərini  təklif edir.

PORTFEL İDARƏ EDİLMƏSİ
Qisa və orta müddətli strategiyalar
AdıRisk Gəlirlilik*
Tam risksiz 0%1-9%
Konservativ5% 10-15%
Orta konservativ 10% 20-25%
Balanslaşdırılmış 15% 30-40%
Orta aqressiv20%40-55%
Aqressiv 35% 60-100%
Qisa və orta müddətli strategiyalar
AdıRisk Gəlirlilik*
DividendliAşağı 2-7%
PerspektivOrta20-40%
İnnovativYüksək50-200%
AzFinance / PORTFEL İDARƏ EDİLMƏSİ
Hesab açın